Thông tin mới

Văn phòng mới

Để đáp ứng với yêu cầu mở rộng quy mô của công ty, kể từ tháng 5 năm 2023, công ty City Ascom VN chuyển văn phòng xuống tầng 12A tòa nhà Peakview Tower.

Với mục tiêu tạo ra một môi trường làm việc hiệu quả chuyên nghiệp nhưng vẫn đem lại sự thoải mái cho nhân viên, văn phòng mới được thiết kế một cách hiện đại có tính thẩm mỹ cao.

Dưới đây là một số hình ảnh văn phòng mới của chúng tôi.