Thông tin mới

Tiệc tất niên 2023

Happy New Year 2024!🥳

Một năm nữa đã đi qua, thật vui vì chúng ta vẫn cùng nhau ngồi lại nơi đây, cùng nhau trưởng thành với CAV.

YEP của City Ascom năm nào cũng ấm cúng và đầy bất ngờ.

Cảm ơn vì đã cho tôi một nơi để thể hiện, cống hiến và gắn bó lâu đến vậy. Mãi yêu!🥰🥰

Năm tới nhiều dự án mới nhoa.