Thông tin mới

Thành lập công ty City Ascom Việt Nam

Thành lập công ty City Ascom Việt Nam

THÀNH LẬP PHÁP NHÂN TẠI VIỆT NAM VÀO NGÀY 1 THÁNG 7 NĂM 2021 VỚI TƯ CÁCH LÀ CÔNG TY CON 100% VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CITYASCOM.

Chúng tôi sẽ tập trung vào các dự án Offshore từ công ty mẹ và thực hiện phát triển hệ thống dành cho các doanh nghiệp Nhật Bản.

Trong năm 2021 này cty dự định tuyển dụng 30 người, trong năm sau là 50 người và sau 3 năm tới sẽ là 100 người.