Thông tin mới

Du lịch Đà Nẵng mùa hè 2022

Thanh xuân như một ly trà
Đi đâu cũng được miễn là có nhau 🥰
CAV rủ nhau đi nạp Vitamin Sea Đà Nẵng 🌊
Một kỷ niệm đáng nhớ đối với toàn thể gia đình CAV.

 

Hãy cùng nhau nỗ lực và tiến bước trên con đường rực rỡ phía trước nhé!